Dzieci kształtują umiejętność wydawania i zapisywania instrukcji, doskonalą umiejętność określania kierunków i orientacji w przestrzeni. Kształtują również umiejętność wydawania i zapisywania instrukcji, przy pomocy prostych…