Rozkład dnia w naszym „Twórczym Przedszkolu”:

 

6.00

Zaczynamy dzień.
W tym czasie dzieci schodzą się do przedszkola, bawią się dowolnie realizując własne pomysły, wykorzystując kąciki zainteresowań, gry stolikowe.

7.40

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
Przygotowanie do śniadania.

8.00

Śniadanie.

9.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą: zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia rytmiczno-muzyczne.

10.30

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.

11.15

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

11.30

Obiad.

12.00

Odpoczynek po obiedzie. W grupie najmłodszej dzieci mają możliwość poobiedniej drzemki na wygodnych leżaczkach przy dźwiękach spokojnej, wyciszającej muzyki. W grupach starszych poobiednia relaksacja przy muzyce, czy słuchaniu bajek literackich lub muzycznych.

13.00

Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup. Przygotowanie do podwieczorku.

14.00

Podwieczorek.

14.15

Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali, indywidualna pracy stymulacyjna lub korekcyjno – kompensacyjna.

 

16.00

Dzieci rozchodzą się do domu.

 

Do zobaczenia jutro 😉 kochani !!!

 

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się rozkładu. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb(sytuacje o których mowa to : wycieczki, imprezy okolicznościowe, akademie)

W ciągu roku zapewniamy wiele ciekawych wycieczek m. in. do teatru, kina, muzeum, galerii, na wystawy tematyczne, wyprawy w plener połączone z nauką o przyrodzie i ekologią. W programie mamy także spotkania z ciekawymi ludźmi, takimi jak: strażak, policjant, listonosz, aktor, lekarz, pielęgniarka itd., a także odwiedzamy miejsca związane z ich pracą, instytucji użyteczności publicznej czyli Straż Pożarną, Policję, Pocztę itp.

Rozkład dnia jest dostosowany do potrzeb dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

Czas spędzony przez dzieci na dworze i zabawy na przedszkolnym placu zabaw należą do ulubionych form spędzania czasu przez dzieci bez względu na porę dnia i porę roku. Dzieci oprócz rekreacji na przedszkolnym placu zabaw, odwiedzają parki i pobliskie tereny zielone. Każde wyjście na spacer, obok wypoczynku, gier i zabaw indywidualnych i zespołowych, pobudza dziecięce zainteresowania badawcze. Dzieci wraz z nauczycielami obserwują zmieniające się pory roku, zjawiska atmosferyczne, przyrodnicze a także całe otoczenie. Przyglądają się, porównują, szukają różnic i podobieństw, opisują otaczający je świat a nauczyciele starają się wzbudzić w dzieciach jak największe zainteresowanie i radość odkrywania świata.