przebisniegi-wiosna-2

przebisniegi-wiosna-2

Świat przyrody jest piękny, tajemniczy, fascynujący – częścią tego świata jest także człowiek. Świat ten dostarcza nam pozytywnych emocji, wzruszenia, ciszy, wzbudza zainteresowanie i podziw. Świat odkryty a jednak wciąż odkrywany. O tym, że przyroda ze swym niezwykłym bogactwem barw, zmiennością zjawisk pociąga dziecko i ma na niego wszechwładny wpływ, nie należy nikogo przekonywać. Edukacja przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym, stwarza możliwość obcowania z nią.
Edukacja przyrodnicza jest częścią wychowania przedszkolnego. Jej celem jest zbliżenie dziecka do przyrody, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt.
Jednym słowem, kształtowanie postaw proekologicznych oraz szacunku dla otaczającego nas świata .
Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym jest nie tylko potrzebą, ale także nakazem współczesności. Dlatego edukacja ekologiczna przedszkolaków powinna być jedną z podstawowych i zasadniczych dziedzin edukacji ogólnej.
Termin „ekologia” często mylnie określany jest, jako „ochrona środowiska”. Tymczasem ekologia jest nauką o stosunkach między organizmami a otaczającym je środowiskiem.
Od najwcześniejszych lat życia człowieka trzeba kształtować jego sposób zachowania i myślenia.
Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia w okresie dojrzałości będzie w stanie dbać o środowisko. Aby jednak dzieci były przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały ją i doceniały, muszą ją poznać.

Poznawanie przyrody wpływa na ogólny rozwój dziecka. Dostarcza mu wiele możliwości przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy, sprzyja także rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć estetycznych, dziecko uczy się odczuwania i podziwiania piękna przyrody, a także uzewnętrzniania uczuć

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *